Naučná stezka Brniště přibližuje návštěvníkům příjemnou a hravou formou zajímavosti o životě v lese. Šest zastavení s informačními tabulemi věnovanými různým živočišným formám i neživé přírodě doplňují interaktivní herní prvky, které přirozeně podporují aktivitu a rozvoj pohybových schopností.

Na trase je možné např. prolézt mraveništěm, dozvědět se zajímavosti o včelích tancích, hledat lesní zvěř nebo prozkoumat ptačí preference hnízdění. Cvičební a balanční prvky pomáhají návštěvníkům trénovat sílu a koordinaci, na posledním zastavení si pak mohou rozšířit povědomí o důležité roli a významu přirozených vodních prvků v krajině.

Naučná stezka Žlutice

ZadavatelZOD Brniště
Zhotovitel návrhuAteliér Unipark s.r.o.
Studie2017
Realizace2020
Tagynaučná stezka, přírodní hřiště, naučná stezka Brniště, návrh naučné stezky, prvky malé architektury

Vašim snům dáme konkrétní tvar, nasadíme křídla a postavíme je pevně nohama na zem. Vzlétnou samy.


Ateliér Unipark s.r.o.
Životského 4453/15, 61800 Brno


T. +420 722 943 213E. info@atelierunipark.cz