Přírodní herní areál Ptačí ráj

Lokalita
Velké Karlovice
Zhotovitel návrhu
Studie
2022
Realizace
Sdílet

Ptačí ráj navržený na míru pro Vodní svět ve Velkých Karlovicích tvoří originální herní zónu. Cílem studie bylo rozšíření nabídky aktivit pro návštěvníky a vytvoření alternativních možností aktivního trávení volného času rodičů s dětmi ve Vodním světě.

Přírodní herní areál nabízí velmi pestré pohybové i zážitkové aktivity v korunách stromů i na zemi. Díky tomu dokáže oslovit skutečně široké věkové spektrum návštěvníků. Hlavní téma ‘Obklopení přírodou’ vychází z lokálně specifické fauny a flóry a promítá se nejen do výtvarného zpracování, ale i do edukativního obsahu vybraných herních prvků.

Hlavní atrakci tvoří 3D bludiště na stromech se síťovou atrakcí v centru, které přibližují návštěvníkům místní druhy ptactva. V parteru je navrženo přírodní hřiště s balančními a lanovými herními prvky a prolézačkami pro starší děti. Volně navazující prostor bez stromů pak představuje louku s herními sochami lokálně žijících motýlů a vážky, které ocení i ti nejmenší návštěvníci Vodního světa. Součástí návrhu areálu je také tematicky zpracovaný mobiliář.

Vašim snům dáme konkrétní tvar, nasadíme křídla a postavíme je pevně nohama na zem. Vzlétnou samy.
Copyright ©2023 Ateliér Unipark s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

Sídlo firmy

Životského 4453/15, 618 00 Brno
T. +420 722 943 213
E. info@atelierunipark.cz

Chcete se potkat?